فهرست محصولات بر اساس برند Cardiochek

دستگاه چهار کاره سنجش کلسترول، HDL، تری گلیسیرید و قند کاردیوچک
دستگاه چهار کاره سنجش کلسترول، HDL، تری گلیسیرید و قند Cardiochek صفحه نمایشگراعداد و نتایج بزرگ و خوانا در کمتر از 90 ثانیه، سنجش چهار مشخصه خون با نوارهای مجزا، کلسترول عمومی، کلسترول خوب (HDL)، تری گلیسیرید و قند، قابل حمل و راحت حین دردست و جابجایی
دستگاه چهار کاره حرفه ای کاردیو چک PA
دستگاه چهار کاره حرفه ای کاردیو چک PA سنجش کلیه پارامتر در کمتر از 90 ثانیه، کلیه سنجش ها تنها با یک نوار و طی یکبار خونگیری انجام می شود، مناسب برای کاربرهای خانگی و یا مطبها، کلینیک و سایر مراکز درمانی، سایز خون مورد نیاز (فقط یکبار برای کلیه آزمایشها): 40-15 میکرولیتر