رنگ مو کافی شاپ دوماسی
رنگ مو کافی شاپ دوماسی
COFFEE SHOP HAIR COLOR DOMACY
توضیحات :

رنگ مو کافی شاپ شماره 4.17 : قهوه‌ای نسکافه‌ای متوسط

رنگ مو کافی شاپ شماره 6.17 : بلوند نسکافه‌ای تیره

رنگ مو کافی شاپ شماره 8.17 : بلوند نسکافه‌ای روشن

رنگ مو کافی شاپ شماره 6.37 : کاپوچینو

رنگ مو کافی شاپ شماره 7.47 : تافی

رنگ مو کافی شاپ شماره 6.71 : قهوه موکا

رنگ مو کافی شاپ شماره 7:71 : آیریش کرم

رنگ مو کافی شاپ شماره 9.71 : کاراملی روشن
رنگ مو لوکس دوماسی
رنگ مو لوکس دوماسی
LUXURY HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو فندقی دوماسی
رنگ مو فندقی دوماسی
HAZELNUT HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو زیتونی دوماسی
رنگ مو زیتونی دوماسی
MATT HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو طبیعی اکسترا دوماسی
رنگ مو طبیعی اکسترا دوماسی
EXTRA NATURAL HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ موهای ترکیبی دوماسی
رنگ موهای ترکیبی دوماسی
COLOR MIX HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو مردانه دوماسی
رنگ مو مردانه دوماسی
MEN HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو عسلی دوماسی
رنگ مو عسلی دوماسی
HONEY HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو شکلاتی دوماسی
رنگ مو شکلاتی دوماسی
CHOCOLATE HAIR COLOR DOMACY
رنگ مو شکلاتی شماره 4.7 : قهوه‌ای شکلاتی متوسط
رنگ مو شکلاتی شماره 5.7 : قهوه‌ای شکلاتی روشن
رنگ مو شکلاتی شماره 6.7 : بلوند شکلاتی تیره
رنگ مو شکلاتی شماره 7.7 : بلوند شکلاتی متوسط
رنگ مو طلایی دوماسی
رنگ مو طلایی دوماسی
GOLDEN HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو مسی دوماسی
رنگ مو مسی دوماسی
COPPER HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو ارغوانی دوماسی
رنگ مو ارغوانی دوماسی
PURPLE HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو بژ دوماسی
رنگ مو بژ دوماسی
BEIGE HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو ماهاگونی دوماسی
رنگ مو ماهاگونی دوماسی
MAHOGANY HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو شرابی دوماسی
رنگ مو شرابی دوماسی
VIOLET HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو هایلایت دوماسی
رنگ مو هایلایت دوماسی
ULTRA LIGHT HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو شاه بلوطی دوماسی
رنگ مو شاه بلوطی دوماسی
CHESTNUT HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو هاوانا دوماسی
رنگ مو هاوانا دوماسی
HAVANA HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
رنگ مو تنباکویی دوماسی
رنگ مو تنباکویی دوماسی
TOBACCO HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو دودی دوماسی
رنگ مو دودی دوماسی
CENDRE HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی
رنگ مو قرمز دوماسی
رنگ مو قرمز دوماسی
RED HAIR COLOR DOMACY
ویژگیهای محصول
دارای مواد نرم کننده
حاوی روغن کنجد، زیتون، بادام و نارگیل
ترمیم و تقویت موها
پوشش فوق العاده بر روی موها
با ماندگاری بالا
حاوی عصاره آلوئه‌ورا
ساخت ایران با مواد اولیه فرانسوی