تزریقات

پد الکلی UniMed
پد آغشته به الکل با خاصیت ضد عفونی کنندگی بالا
مناسب جهت تزریقات و کمک‌های اولیه و ضد عفونی کردن زخم
مناسب ضد عفونی کردن همچون موبایل و سایر لوازم الکتریکی
کوچک ، بهداشتی و قابل حمل