تقویت عضلات

يخ ژله ای
قبل از استفاده، بسته یخ را در دمای کمتر از منفی 10 درجه در فریزر قرار دهید تا کاملا منجمد گردد و سپس در محل مورد نظر قرار دهید.
مناسب جهت کمپرس سرد بعد از جراحی های دندان و فک