تصفیه آب

تصفیه آب رومیزی کووی CHP-06DL
تصفیه آب رومیزی کووی CHP-06DL دارای نمایشگر مخصوص وضعیت دمای آب سرد و گرم، اعمال 6 مرحله فیلتراسیون دقیق با روش اوسموز معکوس، دارای تانک ذخیره آب مخصوص عایق شده از هوا برای جلوگیری از هر گونه احتمال آلودگی، دارای سیستم کاهش مصرف خودکار در هنگام عدم استفاده (Night Mode)
تصفیه آب رومیزی کووی P-07QL
تصفیه آب رومیزی کووی P-07QL قابل کارکرد با برق معمولی شهری، فیلتر اول و دوم (Neo-Sense) را به طور متوسط بین 6 ماه تا 1 سال، فیلترسوم (Post-carbon) را طی 18 ماه تا 24 ماه، فیلتر چهارم (Membrane filter) را طی 24 تا 30 ماه و فیلتر پنجم (ceramic filter) را می توان طی 12 ماه تا 18 ماه استفاده و سپس تعویض نمود..