سایر اقلام پزشکی

رگیاب نوزاد و بزرگسال HST
دارای دو پروب برای نوزاد و بزرگسال
امکان نمایش ورید تا عمق 13 میلی متر زیر پوست
عملکرد دستگاه با استفاده از LED، فیبر نوری و مادون قرمز
قابل استفاده در مراکز درمانی، اورژانس، واحد نمونه گیری آزمایشگاه های تشخیص طبی، مطب پزشکان، بخش تزریقات و...
ایمنی الکتریکی کامل