پستانک و دندان گیر

دندانگیر مرحله 3 دندان های خلفی
دندانگیر دندان های خلفی برای کودکان بزرگتر که دندانهای خلفی آنها در حال رشد می باشند، برای سرد شدن آب درون محفظه باید آنها را درون یخچال قرار داد تا موجب تسکین درد شوند، دارای طرح های جذاب تر جهت انحراف توجه کودک به درد دندان
پستانک های ارتودنسی اونت
پستانک های ارتودنسی طرح جریان آزاد، حیوانات، مد روز، نیمه شفاف 0 تا 6 و 6 تا 18 ماه متناسب با رشد طبیعی لثه ها و دهان و رویش طبیعی دندانها مناسب سازی شده اند، طراحی متقارن - به طوری که از هر طرف در دهان کودک قرار گیرد تفاوت و مشکل ایجاد نمی کند