موچین و قیچی

انبر اکستنشن مژه 516 ویتالی
انبر اکستنشن مژه 516
انبر اکستنشن مژه 516 ساخت کمپانی vitally است که از ابزار های تخصصی کاشت و اکستنشن مژه تلقی میشود. انبر اکستنشن مژه با طراحی لبه های بسیار نازک سبب میشود مراحل جای گذاری مژه ها با دقت هرچه تمام‌تر انجام شود و در نتیجه شماکاشتی یکدست و باسلیقه و منظم را میتوانید تجربه کنید. انبر اکستنشن 516  ویتالی میتواند انتخابی حرفه ای برای مژه کاران تلقی شود که دقت و سرعت انجام پروسه ی کاشت را به لحاظ کیفی بالا برده و خوش دستی آن سبب کاهش خستگی هنگام کار میشود. طراحی ارگونومیک و استیل تماماً ضدآب دو ویژگی قابل توجه این محصول است.
انبر اکستنشن مژه 517 ویتالی
انبر اکستنشن مژه 517
انبر اکستنشن مژه 517 ساخت کمپانی vitally است که از ابزار های تخصصی کاشت و اکستنشن مژه تلقی میشود. انبر اکستنشن مژه با طراحی لبه های بسیار نازک سبب میشود مراحل جای گذاری مژه ها با دقت هرچه تمام‌تر انجام شود و در نتیجه شما کاشتی یکدست و باسلیقه و منظم را میتوانید تجربه کنید. انبر اکستنشن 517 ویتالی میتواند انتخابی حرفه ای برای مژه کاران تلقی شود که دقت و سرعت انجام پروسه ی کاشت را به لحاظ کیفی بالا برده و خوش دستی آن سبب کاهش خستگی هنگام کار میشود. طراحی ارگونومیک و استیل تماماً ضدآب دو ویژگی قابل توجه این محصول است.
موچين کاشت مژه112 زد وان
موچین کاشت مژه ۱۱۲ :
موچین کاشت مژه ۱۱۲ ساخت کمپانی zone است که از ابزار های تخصصی کاشت و اکستنشن مژه تلقی میشود. موچین مژه ۱۱۲ با طراحی لبه های بسیار نازک سبب میشود مراحل جای گذاری مژه ها با دقت هرچه تمام‌تر انجام شود و در نتیجه شما کاشتی یکدست و باسلیقه و منظم را میتوانید تجربه کنید.

موچین کاشت مژه ۱۱۲ zone میتواند انتخابی حرفه ای برای مژه کاران تلقی شود که دقت و سرعت انجام پروسه ی کاشت را به لحاظ کیفی بالا برده و خوش دستی آن سبب کاهش خستگی هنگام کار میشود.