تخت پزشکی

تخت بیمار چندمنظوره KSPMed
ابعاد: 2*1 متر
امکان دفع بصورت نشسته با لگن متحرک زیر تخت
دارای تشک ده تکه قابل تا شدن در تمامی جهات با توجه به نیاز بیمار
دارای قسمت جداشونده تشک برای انجام عمل دفع
امکان به پهلو کردن بیمار بدون دخالت دست و با استفاده از اهرم های مخصوص
قابل انتخاب در دو مدل: دستی (مکانیکی) و برقی