وسایل کمکی

نگهدارنده ویلچری بیمار آریانا
برای حفظ ایمنی بیمارانی که از ویلچر استفاده می کنند در برابر ناپایداری های حرکتی بیمار و یا سر خوردن وی از ویلچر به دلایل وجود مشکلات فیزیکی و روانی از نگه دارنده های ویلچری استفاده می کنند. این نگه دارنده ها با دارا بودن کمربند های قوی بیمار را از جلو و عقب ثابت نگه می دارند. این محصول در نقاطی که فشار بیشتری به بدن وارد می شود دارای پد هایی است که از وارد آمدن فشار زیاد بر بیمار جلوگیری می کنند.
لگن درب‌دار
قابل استفاده برای مردان و زنان
جلوگیری از آلوده شدن پشت بیمار
قابل شستشو به وسیله انواع دستگاه های شوینده
جلوگیری از متساعد شدن بوی نامطبوع ادرار و یا مدفوع