ساپورت های طبی

زانوبند آتل دار oppo کد 1034
دارای پد نئوپرن دایره ای برای ثابت نگه داشتن و محافظت از کاسه ی زانو (پاتلا)
نوارهای نئوپرن پیچیده شده دور ساپورت برای پشتیبانی مستقیم پاتلا
تسکین دهنده ی درد التهاب و آرتروز زانو
موارد استفاده: کشیدگی و فشار به زانو، عدم ثبات در زانو، پیچ خوردگی جانبی کاسه زانو
گردنبند نرم oppo کد 4092
مناسب برای تنش ها یا خمیدگی های بیش از حد گردن
ساخته شده از فوم با پوشش نرم و سازگار با پوست
موارد استفاده: خمیدگی های حاد گردن، مشکل دیسک های بین مهره ای گردن، کشیدگی ماهیچه ی گردن
گن غبغب VOE
قابل استفاده برای مراقبت های بعد از عمل های جراحی نواحی صورت، غبغب و چانه
ساخته شده از لاتکس طبیعی
ایجاد فشار متناسب و هم سطح در نواحی تحت پوشش
زانوبند آتل دار تک سایز oppo کد 1230
موارد استفاده: عدم ثبات کشگک زانو، کشش یا فشار متوسط به زانو، آسیب دیدگی رباط جانبی زانو
دارای کش های جانبی و میانی که حمایت بیشتری را برای زانو فراهم میکنند
دارای پد حلقوی کشگک زانو، برای حفظ ثبات کشگک زانو و چلوگیری از جابجایی کشگک زانو
زانوبند پاتلا oppo کد 1028
جلوگیری از درد یا ضعف کاسه زانو (پاتلا) ناشی از عدم ثبات
جلوگیری از دررفتگی یا جابجا شدن نامناسب کاسه زانو
محدود نکردن حرکت نرمال زانو، حتی در حالتی که چسبها بسته باشد
موارد استفاده: در رفتگی، کج شدن و عدم ثبات زانو، احساس درد در کاسه زانو، مراقبت و درمان پس از عمل جراحی