فهرست محصولات بر اساس برند Heine

گیره (هولدر) آبسلانگ هاین با هندل mini3000
دارای لامپ زنون- هالوژن برای نور پردازی متمرکز در حفره دهانی و حلق

قابل استفاده با آبسلانگ چوبی و یکبار مصرف پلاستیکی

دکمه رهاسازی آبسلانگ – بدون نیاز به تماس دست با آبسلانگ

قابلیت خاموش شدن به صورت اتوماتیک در صورت عدم استفاده
گیره (هولدر) آبسلانگ هاین 3.5 ولت
دارای لامپ زنون- هالوژن برای نور پردازی متمرکز در حفره دهانی و حلق

قابل استفاده با آبسلانگ چوبی و یکبار مصرف پلاستیکی

دکمه رهاسازی آبسلانگ – بدون نیاز به تماس دست با آبسلانگ

قابلیت خاموش شدن به صورت اتوماتیک در صورت عدم استفاده
گیره (هولدر) آبسلانگ هاین 2.5 ولت
دارای لامپ زنون- هالوژن برای نور پردازی متمرکز در حفره دهانی و حلق

قابل استفاده با آبسلانگ چوبی و یکبار مصرف پلاستیکی

دکمه رهاسازی آبسلانگ – بدون نیاز به تماس دست با آبسلانگ

قابلیت خاموش شدن به صورت اتوماتیک در صورت عدم استفاده